פרטי ההצגה

קרדיט צילום: יובל פלד

סיפורו של פיל שנולד צבעוני והיה שונה מכל חבריו הפילים האפורים הרגילים...

כולם צחקו איתו וממנו אך הוא הצטער על היותו שונה !

יום אחד כשהתפלש בפירות יער שנשרו מן העץ הפך להיות אפור כמו כל הפילים האחרים ושמח על כך מאד 

ואז גילה שכל חבריו הפילים עצובים ומודאגים מהעדרו
 לבסוף הבין כי עצם היותו שונה הופך אותו להיות מיוחד !

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים