תמונת מנוי: טרום בכורה

טרום בכורה

עונה: 2022/2023
כרטיסי מנוי: 4

פרטים נוספים

סדרה של סרטי איכות המוקרנים טרם יציאתם לאקרנים.
כל מפגש ילווה בהרצאת מומחים המעשירה ומעמיקה את חווית הצפייה. 
הסרט הנבחר יפורסם עד 48 שעות לפני מועד ההקרנה. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים